Urnor i svartbrännande lera

Unika former

Urnorna är drejade och ringlade i kombination. Jag har valt att inte glasera för att få fram den matta svarta ytan som den svartbrännande leran ger.

Ringlade och kavlade unikat
Vattnar med en vattenklocka (chantepeure).

Vattenklocka

Tillfälligt slut!
Vattna dina plantor ovanifrån. Med en vattenklocka hämtar du lätt upp vatten ur tunnan med uppsamlat regnvatten och låter det regna över planteringen.

Vattenklocka

I ateljén